Kirker

 


Fårevejle Kirke - www.faarevejlekirke.dk


Fårevejle kirke


 

Fårevejle Kirke. Fotograf: SOC

Fårevejle kirke i Odsherred er bygget af kampesten engang i 1100-tallet hvor der blev bygget mange kirker i Danmark. Dengang så den helt anderledes ud end den gør i dag, for den havde ikke noget tårn, ligesom sakristi, våbenhus og sidekabel heller ikke var tilføjet. Selve koret manglede også og kirkeskibet var kun halvt så langt, som det er i dag.

Kirken er en af egnens ældste. Den blev bygget ved det første vadested på vejen fra Odsherred. - Forevejle - første Vejle (=Vadested). Den har oprindelig ligget ud til Lammefjordens kyst på sin høje skrænt.

Ifølge sagnet skal kirken skal være bygget af Fru Inger af Riis, fruen til Riis-Gaard, og da hun døde skal hun være blevet begravet på en ø i Lammefjorden. Fru Ingers borg ved Riis har efterladt sig en borgplads en god kilometer nord for Fårevejle, og der findes endnu munkestensfundamenter på stedet.

Den oprindelige kirke var en kampestensbygning, og betragter man den nuværende kirke nøjere, kan man godt se der bygget til hen ad vejen. Kirken gennemgik store forandringer i de følgende århundreder, bl.a. i 1400-tallet blev det oprindelige kor nedrevet og erstattet af et langhuskor med et par fag af kamp og tegl.

Omkring 1500-tallet blev tårnet bygget, som er et såkaldt "forkert" tårn, for normalt vender det mod øst og vest, men her vender det mod syd og nord.

Kirkedøren i egetræ mellem våbenhuset og selve kirken, beklædt med smedejern, er fra omkring 1500-tallet, og har givet stof til et spændende sagn om hvordan kirken blev bygget, nemlig sagnet om Fru Inger af Riis.

Granitdøbefonden er nok fra kirkens tidligste tid.

Altertavlen der viser C. 4, er fra 1641.

Pastor Christian Heilmann Rosen ca. 1885 var født 1832, og var sognepræst i Fårevejle fra 1881 til 1903.

Prædikestolen er fra 1596

Herskabsstol hvori der er udskåret: "Denne Stol Hører Til Drage Holm Slot ANNO 1587".

Degnestolen er fra 1556.

Klokke fra 1627 af Felix Fux.

Kirkeskibet er skænket af portør Peter Petersen, Fårevejle.

Mange berømte er gravlagt i Fårevejle kirke, men en af de mest berømte er nok Jarlen af Bothwell, der indtil sin død i 1584 sad som fange på Dragsholm Slot. I 1949 oprettedes i kirken Jarlen af Bothwells kapel, hvor alle ved selvsyn kunne se det mumificerede lig. Men i 1976, efter en heftig foragelses-mediestorm, blev han lagt i en rigtig egetræskiste fremstillet på Nationalmuseets snedkeri i 1600-tals stil.

Også Biskop Joachim Rønnov, som holdtes i fangenskab på Dragsholm Slot til sin død, er begravet i Fårevejle kirke.

Annexkirken, Adelersborg Kirke, på Dragsholm Slot hører under Fårevejle kirke.

1954 i september ventede man besøgstallet til Jarlen af Bothwells kapel for hele året ville nå på et så imponerende tal som 25.000. Fårevejle menighedsråd, der administrerer det ret betydelige overskud fra entréindtægten ved kapellet, benytter pengene bl.a. til udsmykning af kirken.

Derfor har man hos maleren, professor ved kunstakademiet Kræsten Iversen, bestilt et stort glasmaleri til anbringelse i det nordlige vindue i sideskibet "De Veddinge-bønders kapel". Det skal som motiv have Jesu opstandelse, hvilket er ret sjældent i dansk kirkekunst. Menighedsrådet har fået et udkast til arbejdet, der vil komme til at koste 6-7000,00 kr., og det skal bringes til udførelse i løbet af vinteren.

1955 den 12. juni i forbindelse med en bispevisitats vil det smukke glasmaleri, som professor Kræsten Iversen, og hans medhjælpere, har udført til vinduet i "De Veddinge bønders kapel", er nu færdigt og anbragt i kirken. Det er ca. 2 meter højt og vender mod nord. Der kommer således ikke sollys igennem, men ensartet dagslys. Billedets motiv er fra opstandelsen. Vinduet vil ialt komme til at koste 7.000,00 kr.

Chr. Nielsen var ringer og graver i 25 år til 1961-62. Han afløste i sin tid sin far omkring 1937. Chr. Nielsen døde den 2. august 1967, han blev 69 år.

1962 den 2. december indviedes kirkens nye orgel af organist Gunnar Olsen, ved en barnedåb af lille Claus Riisengaard Bentsen ved pastor Bertil Wiberg.

1976 den 18. oktober var det sket med at se Jarlen af Bothwell, hvor han blev lagt i en kiste.


Sognepræster i Fårevejle kirke:


1536 Mikkel Christensen, Kjøbenhavn.

1573 Jørgen Jensen.

Peter Christensen Dyekjær, 1904 til 1917

1614 Jacob Jensen.

1624 Otto Andersen.

1628 Peter Jensen Kragelund. 1650 Marcus Christensen Humble.

1655 Christian Nielsen Skrem.

1683 Jacob Christensen Dahl.

Frederik Carl Sjelborg ca. 1925.

1718 Hans Schancke.

1737 Niels Hansen Heining.

1755 Hans Christian Nielsen Heining.

1765 Palæmon Hjort.

1810 Johan Ambrosius Marcussen.

1811 David Plesner Gøtsche.

1843 Christian Benedict Garde.

1881 Christian Heilmann Rosen.

1904 Peter Christensen Dyekjær til 1917.

1918 Frederik Carl Sjelborg til 1937.

1937 Christian Rosenmann til 1944.

1944 Tage Morsing, der holdt afskedsprædiken søndag den 11. april 1959, og flyttede til Viborg.

1959 Bertil Wiberg, der 1970 blev udnævnt til provst.

1977 den 18. december Peter F. Orth fra Toreby.

Organister:

Gunnar Olsen, søn af gårdejer Hans Olsen, Fårevejle.

Ringer og Gravere:

Chr. Nielsen til 1. april 1959. Han har bestridt stillingen i 21 år.

Kilde: Div. brochurer om Odsherred. Kirker og Præstegårde bind 1. - Odsherred Kysten 21. oktober 1976. - Holbæk Amts Venstreblad 27. maj 1955 og 13. januar 1959 og 3. december 1962 og 7. februar 1975.--SOC 26. jun 2011, 13:18 (CEST)


Adelersborg Kirke


 

Slotskirken interiør anno 1940 Slotskirken er retteligen et slotskapel.Kirken/kapellet fik sin nuværende form i 1731.Fotograf: Søren Bay

Fra 1785 til 1868 havde Dragsholm Slot navnet Adelersborg, da det var et baroni ejet af Adeler-slægten.

Adelersborg kirke er en ældre betegnelse for Dragsholm Slotskirke, som blev oprettet i den ene længe på slottet.

Dragsholm Slotskirke blev under belejringen i grevens fejde så beskadiget, at der først igen fra 1732 blev afholdt gudstjenester, hvor præsten i Fårevejle kirke på kontrakt prædikede der.

Kirken fungerer stadig som annekskirke til Fårevejle kirke.

Kirkens inventar er fra 1732, og kirken har 120 siddepladser.

Kildehenvisning: Danske Kirker og præstegårde bind 1.


Fårevejle Frimenighed - www.faarevejle-frimenighed.dk


 

Kontakt os her !

Det sker i Lokalområde 4540

  • Ingen Begivenheder

Det sker i 4540 Kalenderen

december 2018
MTOTFLS
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
« nov   jan »