Kontakt til Politiet


ALARM 1-1-2 ( Et Et To ) og 114

1-1-2 er politiets alarmnummer. Det skal kun bruges, ved akut udrykning og livsfare.
Hvis henvendelsen ikke er akut eller hastende, kan du ringe 114, som er det direkte servicenummer til politiet i hele landet.

Om alarm 1-1-2 Lyseblå link pil til højre
Om service 114 Lyseblå link pil til højre

Grafik - 112

Hvad er 112?
112 er det landsdækkende alarmnummer, som skal benyttes, hvis:

 • der er sket en ulykke, en alvorlig forbrydelse eller opstået brand
 • der er fare for liv, ejendom eller miljø
 • der er akut brug for politiets udrykning, ambulance, brandvæsen eller miljøberedskab.

OBS!
Undgå at ringe til 112, hvis der ikke er tale om en akut nødsituation. Du kan blokere telefonlinjen for et livsvigtig opkald. Ring i stedet 114, som er politiets servicenummer i hele landet.

Hvorfra kan man ringe til 112?

 • 112 kan benyttes over alt i landet fra både fastnettelefoner og mobiltelefoner. Det er gratis at ringe til 112.
 • Alle teleselskaber er forpligtet til at sørge for, at alle abonnenter altid kan ringe til 112 - også selv om der ikke er penge på kontoen, eller telefonen er spærret.
 • Der kan ikke sendes sms’er til 112. Døve og hørehæmmede kan dog via Danske Døves Landsforbund eller det lokale høreinstitut efter behov og forespørgsel få udleveret et hemmeligt telefonnummer, der gør det muligt i nødstilfælde at sende en sms, som kan læses og besvares af 112.

Hvad sker der, når man ringer 112?
Når man ringer 112, bliver man mødt af følgende besked:

”De har kaldt alarm 112 [et-et-to] - vent venligst – hold forbindelsen til alarm 112 [et-et-to].”

Opkaldet bliver herefter med det samme viderestillet til en 112-alarmoperatør.

112-alarmoperatøren vil som regel bede om at få oplyst:

 • Hvad er der sket?
 • Hvor er det sket?
 • Hvornår er det sket?
 • Hvilket nummer ringer du fra? - Dog kan 112 ofte se dit nummer, og så falder spørgsmålet bort.
 • Hvor skal hjælpen sendes hen - helst en præcis adresse?
 • Hvor mange tilskadekomne er der?

Alle opkald til 112 bliver optaget.

Alarmcentralerne videresender din anmeldelse til rette myndighed. Er der akut behov for politi, bliver opkaldet videresendt til politiets vagtcentraler. Er der akut behov for ambulance eller brandvæsen videresendes henvendelsen hertil. Din anmeldese bliver sendt videre samtidig med, at du taler med og bliver vejledt af
112-alarmoperatøren. Hjælpen bliver altså sendt af sted, selv om du taler med 112-alarmoperatøren, og samtalen kan derfor fortsætte så længe, der er behov for det.
112-alarmoperatøren kan også tale med folk fra beredskabet undervejs i samtalen og underrette dem om situationen, mens de er på vej til skadestedet.

Ved alle opkald om sygdom eller tilskadekomst, samt ved alle ulykker, hvor der skal ydes første hjælp, bliver en sundhedsfaglig person koblet på samtalen. Det er den sundhedsfaglige person, som beslutter, hvilken hjælp der skal sendes af sted, og vedkommende sørger også for at vejlede anmelderen på ulykkesstedet i førstehjælp.

Hvad kan man som anmelder gøre?
Som anmelder skal du prøve at bevare roen og forsøge at forklare så tydeligt som muligt, hvad der er sket, hvor det er sket, hvem der har brug for hjælp og hvorfor. Alarmcentralen har brug for så detaljerede oplysninger som muligt for at kunne afgøre, hvilken hjælp der er brug for.  Du bør blive ved telefonen, indtil beskeden er forstået. Alarmcentralen har muligvis brug for flere oplysninger, også efter at hjælpen er sendt.

Hvis der er andre til stede, er det en god idé at bruge dem som hjælpere. Der kan eventuelt sendes en ”vejviser” af sted, som kan vise ambulancen, politiet eller brandvæsenet vej til det rigtige sted. Det er vigtigt at blive på stedet og afvente hjælpen.

Hvorfra besvares 112-opkald?
112 betjenes af to landsdækkende alarmcentraler, der er placeret i Århus og Slagelse. I Storkøbenhavn betjenes 112 af alarmcentralen ved Københavns brandvæsen,.

Politiets alarmcentraler betjenes af erfarne politifolk, der er særligt uddannet til at besvare opkald til 112.

Er der andre måder at kontakte politiet på eller få oplysninger i nødsituationer?
Nej. Hvis der er livsfare, eller der er akut behov for politiets udrykning, skal der altid ringes 112.

Kan 112 bruges i udlandet?
Ja. 112 kan benyttes i alle EU-lande, da 112 i dag er alarmnummer i hele EU.


Grafik - 114 

Hvad er 114?
114 er politiets servicenummer, som skal benyttes, hvis:

 • du vil anmelde en forbrydelse, hvor der ikke er akut behov for politiets udrykning
 • du har brug for oplysninger eller vejledning om f.eks. tilladelser eller lignende, der udstedes af politiet
 • du har oplysninger eller tip til politiet om en forbrydelse eller lignende

Har du akut brug for politiets udrykning, skal du ringe 112.

Hvorfra kan man ringe til 114?

 • 114 kan benyttes over alt i landet fra både fastnettelefoner og mobiltelefoner, og du vil som udgangspunkt komme i kontakt med politiet i det område, du ringer fra.
 • Nogle teleselskaber stiller ikke den service til rådighed for abonnenterne, som gør det muligt automatisk at blive viderestillet til politiet i det område, man ringer fra. Hvis dit mobilselskab ikke tilbyder denne service, vil du ved opkald til 114 blive bedt om at indtaste det postnummerområde, du ringer fra, hvorefter du vil blive stillet om til den nærmeste hovedpolitistation. Indtaster du ikke et postnummer, går opkaldet til Københavns Politi, der kan hjælpe eller viderestille til den rigtige politikreds.  
 • Ringer du 114 og har brug for at komme i kontakt med en anden politikreds end den, der besvarer opkaldet, kan du blot bede om at blive viderestillet til den rette politikreds.
 • Der kan ikke sendes sms’er til 114.

Hvad sker der, når man ringer 114?
Når du ringer 114, bliver du mødt af følgende valgmuligheder:

”Velkommen til XX Politi.
Har du akut brug for politiets udrykning – ring op igen på 112 – så får du alarmcentralen.
Ellers har du nu tre valgmuligheder:
Vil du anmelde tyveri, indbrud eller lignende? – tast 1
Har du spørgsmål, eller vil du tale med en bestemt medarbejder eller afdeling? – tast 2
Vil du høre vores åbningstider? – tast 3”

Ved tast 1, 2 eller 3 får man følgende meddelelser:

1. ”Ved du, at mange anmeldelser om tyveri kan indgives på politiets hjemmeside, www.politi.dk, under punktet ”Borgerservice”, hvor du i fred og ro kan udfylde anmeldelsesskemaet. … Du stilles om til servicecentret …”
2. a. ”Kender du lokalnummeret til den medarbejder eller afdeling, du søger? – tast 1” – ”Tast lokalnummer – afslut med firkant.”
eller
b. ”Ellers vent et øjeblik …”
3. Der afspilles bånd med åbningstiderne for hovedstation og lokalstationer.
 
I særlige situationer – f.eks. i forbindelse med efterlysninger i tv eller radio, særlige ulykker eller lignende – kan du blive mødt af en fjerde valgmulighed (tast 0), som du kan benytte, hvis din henvendelse drejer sig om netop denne sag.

Om natten ændres valgmulighederne, da det ikke er muligt at taste sig direkte videre til en medarbejder eller afdeling, som man kender lokalnummeret til, i nattetimerne.

114-opkald, der vurderes at kræve politiets umiddelbare udrykning, viderestilles til politiets vagtcentral. Øvrige henvendelser viderestilles til politikredsens servicecenter.

Hvem besvarer 114?
114 besvares i dagtimerne på hverdage primært af særligt uddannede administrative medarbejdere i politikredsene. I resten af døgnets timer, i weekender og på helligdage besvares 114 primært af politiuddannet personale. I Københavns Politi besvares 114 af særligt uddannede administrative medarbejdere hele døgnet.

Servicecentrene understøttes af særlig teknologi, der medvirker til hurtigt at lede borgerne hen til det rigtige sted. Det er målsætningen med servicecentrene, at langt de fleste henvendelser til politiet skal kunne klares af den første medarbejder, som borgeren får i røret.

Er der andre måder at kontakte politiet på, når der ikke er tale om en akut nødsituation?
Ja. På politiets hjemmeside, www.politi.dk, kan du under ”Borgerservice” foretage udvalgte tyveri-anmeldelser (f.eks. af cykler, køretøjer og forskellige genstande). Du kan ikke anmelde overfald eller lignende, der kræver politiets umiddelbare indgriben. Den slags skal anmeldes til det lokale politi. I hastende tilfælde skal du ringe 112. Find online anmeldelserne her.

Du kan også henvende dig personligt til politiet, hvis du har spørgsmål eller vil anmelde en forbrydelse eller lignende, som er sket. Anmeldelse af igangværende forbrydelser som f.eks. vold eller indbrud skal ske hurtigst muligt – dvs. ofte telefonisk – til politiet.

Oplysninger om den nærmeste politistation og politiets åbningstider findes på www.politi.dk. Du kan også få oplyst politiets åbningstider på politiets servicenummer 114.

Virker politiets 1448-numre stadig?
Ja. Politiets telefonnumre, der slutter med 1448, kan stadig benyttes. De besvares og behandles som 114.


Hvis du vil anmelde hændelse anonymt til Politiet

Hvis man som borger har bekymring, viden om kriminalitet, eller andet mystisk, kan man rette henvendelse på tlf. 25 10 76 29 eller E-mail sho11@politi.dk 

Henvendelser vil blive behandlet fortroligt og man kan være anonym. 

Hvis du har haft indbrud eller andet så kontakt Politiet på 114


 


Ring til Alarm ( et et to ) 112 fra denne App. 
Hent den her !

           
                 Apple             Android          Windows

Begivenheder

 • Ingen Begivenheder
december 2018
MTOTFLS
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
« nov   jan »